Skip to main content

Ataman značenje

šta znači Ataman

Na latinici: Definicija i značenje reči Ataman (rus. ataman-v,od nemačke reči: Hauptmann) vođa jednog odreda kozaka, obično u činu pukovnika; kozački harambaša;isto znači i hetman.

Reč Ataman sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (рус. атаман-в, нем. Хауптманн) вођа једног одреда козака, обично у чину пуковника; козачки харамбаша; уп. хетман.


Ataširati pridati, dodeliti na rad; primamiti; naviknuti se na nešto, zavoleti...
Ataše na rad dodeljeni službe-nik, npr. kod vojske, nekog poslanstva; fig....
Ataumazija nečuđenje ničemu, neiznenađenje, ravnodušnost....
Ataraksija fil. duševni mir, duševno spokojstvo, stanje bez strasti....
Atanatologija učenje o besmrtnosti duše....
Atanatizam verovanje u besmrtnost duše; up. atanizam....
Sve reči na slovo a