Skip to main content

Atanazija značenje

šta znači Atanazija

Na latinici: Definicija i značenje reči Atanazija (od grčke reči: athanasfa) besmrtnost, neumrlost.

Reč Atanazija napisana unazad: ajizanatA i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. атханасфа) бесмртност, неумрлост.

Slično: 
Ataširati pridati, dodeliti na rad; primamiti; naviknuti se na nešto, zavoleti...
Ataše na rad dodeljeni službe-nik, npr. kod vojske, nekog poslanstva; fig....
Ataumazija nečuđenje ničemu, neiznenađenje, ravnodušnost....
Ataraksija fil. duševni mir, duševno spokojstvo, stanje bez strasti....
Atanatologija učenje o besmrtnosti duše....
Atanatizam verovanje u besmrtnost duše; up. atanizam....
Sve reči na slovo a