Skip to main content

Atavistika značenje

šta znači Atavistika

Na latinici: Definicija i značenje reči Atavistika (latinski atavus) nasleđen od predaka (fizičke i duševne osobine).

Reč Atavistika sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. атавус) наслеђен од предака (физичке и душевне особине).


Ataširati pridati, dodeliti na rad; primamiti; naviknuti se na nešto, zavoleti...
Ataše na rad dodeljeni službe-nik, npr. kod vojske, nekog poslanstva; fig....
Ataumazija nečuđenje ničemu, neiznenađenje, ravnodušnost....
Ataraksija fil. duševni mir, duševno spokojstvo, stanje bez strasti....
Atanatologija učenje o besmrtnosti duše....
Atanatizam verovanje u besmrtnost duše; up. atanizam....
Sve reči na slovo a