Skip to main content

Atavizam značenje

šta znači Atavizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Atavizam (latinski atavus napredak) sličnost sa precima; slučaj kada se kod potomaka pojave izvesne duševne i fizičke osobine njihovih predaka; nasleđe, osobina predaka.

Reč Atavizam sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. атавус напредак) сличност са прецима; случај када се код потомака појаве извесне душевне и физичке особине њихових предака; наслеђе, особина предака.


Ataširati pridati, dodeliti na rad; primamiti; naviknuti se na nešto, zavoleti...
Ataše na rad dodeljeni službe-nik, npr. kod vojske, nekog poslanstva; fig....
Ataumazija nečuđenje ničemu, neiznenađenje, ravnodušnost....
Ataraksija fil. duševni mir, duševno spokojstvo, stanje bez strasti....
Atanatologija učenje o besmrtnosti duše....
Atanatizam verovanje u besmrtnost duše; up. atanizam....
Sve reči na slovo a