Skip to main content

Ato di kaden-ca značenje

šta znači Ato di kaden-ca

Na latinici: Definicija i značenje reči Ato di kaden-ca (ital. atto di cadenza) muz. završetak muzičkog komada, naročito komada za pevanje, kadencom.

Reč Ato di kaden-ca napisana unazad: ac-nedak id otA i sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (итал. атто ди цаденза) муз. завршетак музичког комада, нарочито комада за певање, каденцом.

Slično: 
Atocije pl. čep. sredstva koja čine nesposobnim za rađanje....
Atocija ned. nesposobnost rađanja, neplodnost, up. atokija....
Atofai hedg fenilhinolin-karbonska kiselina, žućkasti kristali gorka ukusa; upot...
Atopičan koji nije na pravom mestu, nepriličan, neobičan. ...
Atonon gram. nenaglašena reč. ...
Atoničan bezglasan; klonuo, malaksao, slab, umoran, mlitav; gram. nenaglašen....
Sve reči na slovo a