Skip to main content

Ato di kaden-ca značenje

šta znači Ato di kaden-ca

Na latinici: Definicija i značenje reči Ato di kaden-ca (ital. atto di cadenza) muz. završetak muzičkog komada, naročito komada za pevanje, kadencom.

Reč Ato di kaden-ca sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (итал. атто ди цаденза) муз. завршетак музичког комада, нарочито комада за певање, каденцом.


Atocije pl. čep. sredstva koja čine nesposobnim za rađanje....
Atocija ned. nesposobnost rađanja, neplodnost, up. atokija....
Atofai hedg fenilhinolin-karbonska kiselina, žućkasti kristali gorka ukusa; upot...
Atopičan koji nije na pravom mestu, nepriličan, neobičan. ...
Atonon gram. nenaglašena reč. ...
Atoničan bezglasan; klonuo, malaksao, slab, umoran, mlitav; gram. nenaglašen....
Sve reči na slovo a