Skip to main content

Atofai hedg značenje

šta znači Atofai hedg

Na latinici: Definicija i značenje reči Atofai hedg fenilhinolin-karbonska kiselina, žućkasti kristali gorka ukusa; upotrebljava se kod oboljenja zglobova, reumatizma i dr

Reč Atofai hedg sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: фенилхинолин-карбонска киселина, жућкасти кристали горка укуса; употребљава се код обољења зглобова, реуматизма и др


Atocije pl. čep. sredstva koja čine nesposobnim za rađanje....
Atocija ned. nesposobnost rađanja, neplodnost, up. atokija....
Atofai hedg fenilhinolin-karbonska kiselina, žućkasti kristali gorka ukusa; upot...
Atopičan koji nije na pravom mestu, nepriličan, neobičan. ...
Atonon gram. nenaglašena reč. ...
Atoničan bezglasan; klonuo, malaksao, slab, umoran, mlitav; gram. nenaglašen....
Sve reči na slovo a