Skip to main content

Atoničan značenje

šta znači Atoničan

Na latinici: Definicija i značenje reči Atoničan (od grčke reči:) bezglasan; klonuo, malaksao, slab, umoran, mlitav;gramatika: nenaglašen.

Reč Atoničan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч.) безгласан; клонуо, малаксао, слаб, уморан, млитав; грам. ненаглашен.


Atocije pl. čep. sredstva koja čine nesposobnim za rađanje....
Atocija ned. nesposobnost rađanja, neplodnost, up. atokija....
Atofai hedg fenilhinolin-karbonska kiselina, žućkasti kristali gorka ukusa; upot...
Atopičan koji nije na pravom mestu, nepriličan, neobičan. ...
Atonon gram. nenaglašena reč. ...
Atoničan bezglasan; klonuo, malaksao, slab, umoran, mlitav; gram. nenaglašen....
Sve reči na slovo a