Skip to main content

Atonon značenje

šta znači Atonon

Na latinici: Definicija i značenje reči Atonon (od grčke reči: atonon)gramatika: nenaglašena reč.

Reč Atonon sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. атонон) грам. ненаглашена реч.


Atocije pl. čep. sredstva koja čine nesposobnim za rađanje....
Atocija ned. nesposobnost rađanja, neplodnost, up. atokija....
Atofai hedg fenilhinolin-karbonska kiselina, žućkasti kristali gorka ukusa; upot...
Atopičan koji nije na pravom mestu, nepriličan, neobičan. ...
Atonon gram. nenaglašena reč. ...
Atoničan bezglasan; klonuo, malaksao, slab, umoran, mlitav; gram. nenaglašen....
Sve reči na slovo a