Skip to main content

Atocija značenje

šta znači Atocija

Na latinici: Definicija i značenje reči Atocija (od grčke reči: atokos) ned. nesposobnost rađanja, neplodnost,isto znači i atokija.

Reč Atocija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. атокос) нед. неспособност рађања, неплодност, уп. атокија.


Atocije pl. čep. sredstva koja čine nesposobnim za rađanje....
Atocija ned. nesposobnost rađanja, neplodnost, up. atokija....
Atofai hedg fenilhinolin-karbonska kiselina, žućkasti kristali gorka ukusa; upot...
Atopičan koji nije na pravom mestu, nepriličan, neobičan. ...
Atonon gram. nenaglašena reč. ...
Atoničan bezglasan; klonuo, malaksao, slab, umoran, mlitav; gram. nenaglašen....
Sve reči na slovo a