Skip to main content

Atocije značenje

šta znači Atocije

Na latinici: Definicija i značenje reči Atocije (od latinske reči: atocia) pl. čep. sredstva koja čine nesposobnim za rađanje.

Reč Atocije sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нлат. атоциа) пл. чеп. средства која чине неспособним за рађање.


Atocije pl. čep. sredstva koja čine nesposobnim za rađanje....
Atocija ned. nesposobnost rađanja, neplodnost, up. atokija....
Atofai hedg fenilhinolin-karbonska kiselina, žućkasti kristali gorka ukusa; upot...
Atopičan koji nije na pravom mestu, nepriličan, neobičan. ...
Atonon gram. nenaglašena reč. ...
Atoničan bezglasan; klonuo, malaksao, slab, umoran, mlitav; gram. nenaglašen....
Sve reči na slovo a