Skip to main content

Atoksičan značenje

šta znači Atoksičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Atoksičan (od grčke reči: a-, toxikos otrovan) koji ne sadrži u sebi otrova, neotrovan.

Reč Atoksičan napisana unazad: naiskotA i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, тоxикос отрован) који не садржи у себи отрова, неотрован.

Slično: 
Atocije pl. čep. sredstva koja čine nesposobnim za rađanje....
Atocija ned. nesposobnost rađanja, neplodnost, up. atokija....
Atofai hedg fenilhinolin-karbonska kiselina, žućkasti kristali gorka ukusa; upot...
Atopičan koji nije na pravom mestu, nepriličan, neobičan. ...
Atonon gram. nenaglašena reč. ...
Atoničan bezglasan; klonuo, malaksao, slab, umoran, mlitav; gram. nenaglašen....
Sve reči na slovo a