Skip to main content

Atoli značenje

šta znači Atoli

Na latinici: Definicija i značenje reči Atoli (od malajske reči:) kol. niska ostrvca, prstenastog oblika, koja su postala usled naslojavanja korala; u njihovoj se sredini nalazi plitka laguna, a strane im padaju strmo ka morskom dnu.

Reč Atoli sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (мал.) кол. ниска острвца, прстенастог облика, која су постала услед наслојавања корала; у њиховој се средини налази плитка лагуна, а стране им падају стрмо ка морском дну.


Atocije pl. čep. sredstva koja čine nesposobnim za rađanje....
Atocija ned. nesposobnost rađanja, neplodnost, up. atokija....
Atofai hedg fenilhinolin-karbonska kiselina, žućkasti kristali gorka ukusa; upot...
Atopičan koji nije na pravom mestu, nepriličan, neobičan. ...
Atonon gram. nenaglašena reč. ...
Atoničan bezglasan; klonuo, malaksao, slab, umoran, mlitav; gram. nenaglašen....
Sve reči na slovo a