Skip to main content

Atom značenje

šta znači Atom

Na latinici: Definicija i značenje reči Atom (od grčke reči: atomos nedeljiv) 1.fizika: najmanji delić hem. elementa za koji se, sve do početka XX veka, mislilo da je nedeljiv; savremena fizika utvrdila je da je atom deljiv i da predstavlja složen sistem, koji se sastoji iz pozitivno napunjenog jezgra i elektrona koji se, sa negativnim nabojem električnog elementarnog kvantu-ma oko njega kreću; jezgro ima isto tako složen sistem; ono se sastoji iz progona i neutrona. Pri sudaru vrlo brzih delića (protona, deutrona, alfa-čestica, neutrona i dr.) dolazi do cepanja (deziitegraci-je) atomskih jezgra i pretvaranja atoma u druge oblike; u takvim zbivanjima to cepanje dovodi do izdvajanja ogromne količine energije (atomska energija); 2.figurativno: najsitniji delić nečega, veoma sićušna stvar

Reč Atom sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (грч. атомос недељив) 1. физ. најмањи делић хем. елемента за који се, све до почетка XX века, мислило да је недељив; савремена физика утврдила је да је атом дељив и да представља сложен систем, који се састоји из позитивно напуњеног језгра и електрона који се, са негативним набојем електричног елементарног кванту-ма око њега крећу; језгро има исто тако сложен систем; оно се састоји из прогона и неутрона. При судару врло брзих делића (протона, деутрона, алфа-честица, неутрона и др.) долази до цепања (дезиитеграци-је) атомских језгра и претварања атома у друге облике; у таквим збивањима то цепање доводи до издвајања огромне количине енергије (атомска енергија); 2. фиг. најситнији делић нечега, веома сићушна ствар


Atocije pl. čep. sredstva koja čine nesposobnim za rađanje....
Atocija ned. nesposobnost rađanja, neplodnost, up. atokija....
Atofai hedg fenilhinolin-karbonska kiselina, žućkasti kristali gorka ukusa; upot...
Atopičan koji nije na pravom mestu, nepriličan, neobičan. ...
Atonon gram. nenaglašena reč. ...
Atoničan bezglasan; klonuo, malaksao, slab, umoran, mlitav; gram. nenaglašen....
Sve reči na slovo a