Skip to main content

Atom značenje

Šta znači Atom


Atom

latinica:

Definicija i značenje reči Atom (od grčke reči: atomos nedeljiv) 1. fizika: najmanji delić hemija: elementa za koji se, sve do početka XX veka, mislilo da je nedeljiv; savremena fizika utvrdila je da je atom deljiv i da predstavlja složen sistem, koji se sastoji iz pozitivno napunjenog jezgra i elektrona koji se, sa negativnim nabojem električnog elementarnog kvantuma oko njega kreću; jezgro ima isto tako složen sistem; ono se sastoji iz progona i neutrona. Pri sudaru vrlo brzih delića (protona, deutrona, alfačestica, neutrona i dr.) dolazi do cepanja (deziitegracije) atomskih jezgra i pretvaranja atoma u druge oblike; u takvim zbivanjima to cepanje dovodi do izdvajanja ogromne količine energije (atomska energija); 2. figurativno: najsitniji delić nečega, veoma sićušna stvar

Reč Atom napisana unazad: mota

Atom se sastoji od 4 slova.

sta je Atom

Slično:
Šta znači Atocije pl. čep. sredstva koja čine nesposobnim za rađanje....
Šta znači Atocija ned. nesposobnost rađanja, neplodnost, up. atokija....
Šta znači Atofai hedg fenilhinolin-karbonska kiselina, žućkasti kristali gorka u...
Šta znači Atopičan koji nije na pravom mestu, nepriličan, neobičan. ...
Šta znači Atonon gram. nenaglašena reč. ...
Šta znači Atoničan bezglasan; klonuo, malaksao, slab, umoran, mlitav; gram. n...