Skip to main content

Atomistika značenje

šta znači Atomistika

Na latinici: Definicija i značenje reči Atomistika (od grčke reči:)fizika: nauka o atomima,to jest o najsitnijim delićima iz kojih su tela sastavljena; atomologija

Reč Atomistika sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч.) физ. наука о атомима, тј. о најситнијим делићима из којих су тела састављена; атомологија


Atocije pl. čep. sredstva koja čine nesposobnim za rađanje....
Atocija ned. nesposobnost rađanja, neplodnost, up. atokija....
Atofai hedg fenilhinolin-karbonska kiselina, žućkasti kristali gorka ukusa; upot...
Atopičan koji nije na pravom mestu, nepriličan, neobičan. ...
Atonon gram. nenaglašena reč. ...
Atoničan bezglasan; klonuo, malaksao, slab, umoran, mlitav; gram. nenaglašen....
Sve reči na slovo a