Skip to main content

Atomizacija značenje

šta znači Atomizacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Atomizacija (od grčke reči:)figurativno: rasparčavanje, razdvajanje u sitne delove;isto znači i atom

Reč Atomizacija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч.) фиг. распарчавање, раздвајање у ситне делове; уп. атом


Atocije pl. čep. sredstva koja čine nesposobnim za rađanje....
Atocija ned. nesposobnost rađanja, neplodnost, up. atokija....
Atofai hedg fenilhinolin-karbonska kiselina, žućkasti kristali gorka ukusa; upot...
Atopičan koji nije na pravom mestu, nepriličan, neobičan. ...
Atonon gram. nenaglašena reč. ...
Atoničan bezglasan; klonuo, malaksao, slab, umoran, mlitav; gram. nenaglašen....
Sve reči na slovo a