Skip to main content

Atomizam značenje

šta znači Atomizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Atomizam (od grčke reči:) fil. učenje po kome su sve stvari sastavljene od izolovanih elemenata (atoma), i po kome se sve što postoji osniva na spajanju i razdvajanju tih elemenata.

Reč Atomizam sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч.) фил. учење по коме су све ствари састављене од изолованих елемената (атома), и по коме се све што постоји оснива на спајању и раздвајању тих елемената.


Atocije pl. čep. sredstva koja čine nesposobnim za rađanje....
Atocija ned. nesposobnost rađanja, neplodnost, up. atokija....
Atofai hedg fenilhinolin-karbonska kiselina, žućkasti kristali gorka ukusa; upot...
Atopičan koji nije na pravom mestu, nepriličan, neobičan. ...
Atonon gram. nenaglašena reč. ...
Atoničan bezglasan; klonuo, malaksao, slab, umoran, mlitav; gram. nenaglašen....
Sve reči na slovo a