Skip to main content

Atomska masa značenje

šta znači Atomska masa

Na latinici: Definicija i značenje reči Atomska masa fiz. broj koji kazuje koliko je puta atom nekog elementa teži od atoma vodonika.

Reč Atomska masa sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: физ. број који казује колико је пута атом неког елемента тежи од атома водоника.


Atocije pl. čep. sredstva koja čine nesposobnim za rađanje....
Atocija ned. nesposobnost rađanja, neplodnost, up. atokija....
Atofai hedg fenilhinolin-karbonska kiselina, žućkasti kristali gorka ukusa; upot...
Atopičan koji nije na pravom mestu, nepriličan, neobičan. ...
Atonon gram. nenaglašena reč. ...
Atoničan bezglasan; klonuo, malaksao, slab, umoran, mlitav; gram. nenaglašen....
Sve reči na slovo a