Skip to main content

Atomska masa značenje

šta znači Atomska masa

Na latinici: Definicija i značenje reči Atomska masa fiz. broj koji kazuje koliko je puta atom nekog elementa teži od atoma vodonika.

Reč Atomska masa napisana unazad: atomska masa i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: физ. број који казује колико је пута атом неког елемента тежи од атома водоника.

Slično: 
Atocije pl. čep. sredstva koja čine nesposobnim za rađanje....
Atocija ned. nesposobnost rađanja, neplodnost, up. atokija....
Atofai hedg fenilhinolin-karbonska kiselina, žućkasti kristali gorka ukusa; upot...
Atopičan koji nije na pravom mestu, nepriličan, neobičan. ...
Atonon gram. nenaglašena reč. ...
Atoničan bezglasan; klonuo, malaksao, slab, umoran, mlitav; gram. nenaglašen....
Sve reči na slovo a