Skip to main content

Atomski značenje

šta znači Atomski

Na latinici: Definicija i značenje reči Atomski (od grčke reči:) koji se tiče atoma;figurativno: veoma sitan, nedeljiv

Reč Atomski napisana unazad: atomski i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч.) који се тиче атома; фиг. веома ситан, недељив

Slično: 
Atocije pl. čep. sredstva koja čine nesposobnim za rađanje....
Atocija ned. nesposobnost rađanja, neplodnost, up. atokija....
Atofai hedg fenilhinolin-karbonska kiselina, žućkasti kristali gorka ukusa; upot...
Atopičan koji nije na pravom mestu, nepriličan, neobičan. ...
Atonon gram. nenaglašena reč. ...
Atoničan bezglasan; klonuo, malaksao, slab, umoran, mlitav; gram. nenaglašen....
Sve reči na slovo a