Skip to main content

Atomvolum značenje

šta znači Atomvolum

Na latinici: Definicija i značenje reči Atomvolum (od grčke reči: atomos, latinski volumen zapremine)fizika: odnos atomske težine prema gustoći.

Reč Atomvolum sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. атомос, лат. волумен запремине) физ. однос атомске тежине према густоћи.


Atocije pl. čep. sredstva koja čine nesposobnim za rađanje....
Atocija ned. nesposobnost rađanja, neplodnost, up. atokija....
Atofai hedg fenilhinolin-karbonska kiselina, žućkasti kristali gorka ukusa; upot...
Atopičan koji nije na pravom mestu, nepriličan, neobičan. ...
Atonon gram. nenaglašena reč. ...
Atoničan bezglasan; klonuo, malaksao, slab, umoran, mlitav; gram. nenaglašen....
Sve reči na slovo a