Skip to main content

Atonija značenje

šta znači Atonija

Na latinici: Definicija i značenje reči Atonija (od grčke reči: atonia) bezglasnost;medicina: mlitavost, klonulost, malaksalost, slabost tela;gramatika: nenaglašenost

Reč Atonija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. атониа) безгласност; мед. млитавост, клонулост, малаксалост, слабост тела; грам. ненаглашеност


Atocije pl. čep. sredstva koja čine nesposobnim za rađanje....
Atocija ned. nesposobnost rađanja, neplodnost, up. atokija....
Atofai hedg fenilhinolin-karbonska kiselina, žućkasti kristali gorka ukusa; upot...
Atopičan koji nije na pravom mestu, nepriličan, neobičan. ...
Atonon gram. nenaglašena reč. ...
Atoničan bezglasan; klonuo, malaksao, slab, umoran, mlitav; gram. nenaglašen....
Sve reči na slovo a