Skip to main content

Aukcija značenje

Šta znači Aukcija


Aukcija

latinica:

Definicija i značenje reči Aukcija (latinski auctio) trgovina: javna prodaja, javno nadmetanje; isto znači i licitacija.

Reč Aukcija napisana unazad: ajickua

Aukcija se sastoji od 7 slova.

sta je Aukcija

Slično:
Šta znači Aukcionis lege putem javne prodaje, javnim nadmetanjem. ...
Šta znači Aukcionirati trg. držati licitaciju, javno prodavati, prodavati najpovo...
Šta znači Aukcionator nadmetač pri javnim kupovinama i prodajama...
Šta znači Auktoritate kuratoris prav. po odobrenju staratelja ....
Šta znači Auktor delikti prav. vinovnik krivičnog dela, prestupa....
Šta znači Auksometar opt. sprava za određivanje sposobnosti dogleda za uveličav...