Skip to main content

Aukcionator značenje

šta znači Aukcionator

Na latinici: Definicija i značenje reči Aukcionator (od latinske reči: auctionator) nadmetač pri javnim kupovinama i prodajama

Reč Aukcionator sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. ауцтионатор) надметач при јавним куповинама и продајама


Aukcionis lege putem javne prodaje, javnim nadmetanjem. ...
Aukcionirati trg. držati licitaciju, javno prodavati, prodavati najpovoljnijem p...
Aukcionator nadmetač pri javnim kupovinama i prodajama...
Auktoritate kuratoris prav. po odobrenju staratelja ....
Auktor delikti prav. vinovnik krivičnog dela, prestupa....
Auksometar opt. sprava za određivanje sposobnosti dogleda za uveličavanje....
Sve reči na slovo a