Skip to main content

Auktoritate kuratoris značenje

šta znači Auktoritate kuratoris

Na latinici: Definicija i značenje reči Auktoritate kuratoris (latinski auctoritate curatoris)pravo: po odobrenju (ili: sa pristankom) staratelja (ili: staraoca).

Reč Auktoritate kuratoris sastoji se od 21 slova.

На Ћирилици: (лат. ауцторитате цураторис) прав. по одобрењу (или: са пристанком) старатеља (или: стараоца).


Aukcionis lege putem javne prodaje, javnim nadmetanjem. ...
Aukcionirati trg. držati licitaciju, javno prodavati, prodavati najpovoljnijem p...
Aukcionator nadmetač pri javnim kupovinama i prodajama...
Auktoritate kuratoris prav. po odobrenju staratelja ....
Auktor delikti prav. vinovnik krivičnog dela, prestupa....
Auksometar opt. sprava za određivanje sposobnosti dogleda za uveličavanje....
Sve reči na slovo a