Skip to main content

Auksometar značenje

šta znači Auksometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Auksometar (od grčke reči: aihapb uvećavam, metron mera) opt. sprava za određivanje sposobnosti dogleda za uveličavanje.

Reč Auksometar napisana unazad: ratemoskuA i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аихапб увећавам, метрон мера) опт. справа за одређивање способности догледа за увеличавање.

Slično: 
Aukcionis lege putem javne prodaje, javnim nadmetanjem. ...
Aukcionirati trg. držati licitaciju, javno prodavati, prodavati najpovoljnijem p...
Aukcionator nadmetač pri javnim kupovinama i prodajama...
Auktoritate kuratoris prav. po odobrenju staratelja ....
Auktor delikti prav. vinovnik krivičnog dela, prestupa....
Auksometar opt. sprava za određivanje sposobnosti dogleda za uveličavanje....
Sve reči na slovo a