Skip to main content

Aukcionirati značenje

šta znači Aukcionirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Aukcionirati (latinski auctionari)trgovina: držati licitaciju, javno prodavati, prodavati najpovoljnijem ponuđaču, prodavati nad-metanjem

Reč Aukcionirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. ауцтионари) трг. држати лицитацију, јавно продавати, продавати најповољнијем понуђачу, продавати над-метањем


Aukcionis lege putem javne prodaje, javnim nadmetanjem. ...
Aukcionirati trg. držati licitaciju, javno prodavati, prodavati najpovoljnijem p...
Aukcionator nadmetač pri javnim kupovinama i prodajama...
Auktoritate kuratoris prav. po odobrenju staratelja ....
Auktor delikti prav. vinovnik krivičnog dela, prestupa....
Auksometar opt. sprava za određivanje sposobnosti dogleda za uveličavanje....
Sve reči na slovo a