Skip to main content

Auktor delikti značenje

šta znači Auktor delikti

Na latinici: Definicija i značenje reči Auktor delikti (latinski auctor delicti)pravo: vinovnik krivičnog dela, prestupa.

Reč Auktor delikti sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. ауцтор делицти) прав. виновник кривичног дела, преступа.


Aukcionis lege putem javne prodaje, javnim nadmetanjem. ...
Aukcionirati trg. držati licitaciju, javno prodavati, prodavati najpovoljnijem p...
Aukcionator nadmetač pri javnim kupovinama i prodajama...
Auktoritate kuratoris prav. po odobrenju staratelja ....
Auktor delikti prav. vinovnik krivičnog dela, prestupa....
Auksometar opt. sprava za određivanje sposobnosti dogleda za uveličavanje....
Sve reči na slovo a