Skip to main content

Auksanomstar značenje

šta znači Auksanomstar

Na latinici: Definicija i značenje reči Auksanomstar (od grčke reči: auxano umnožavam, metron mera) sprava koja beleži napredovanje u rastenju, naročito biljaka.

Reč Auksanomstar sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. ауxано умножавам, метрон мера) справа која бележи напредовање у растењу, нарочито биљака.


Aukcionis lege putem javne prodaje, javnim nadmetanjem. ...
Aukcionirati trg. držati licitaciju, javno prodavati, prodavati najpovoljnijem p...
Aukcionator nadmetač pri javnim kupovinama i prodajama...
Auktoritate kuratoris prav. po odobrenju staratelja ....
Auktor delikti prav. vinovnik krivičnog dela, prestupa....
Auksometar opt. sprava za određivanje sposobnosti dogleda za uveličavanje....
Sve reči na slovo a