Skip to main content

Auksilijaran značenje

šta znači Auksilijaran

Na latinici: Definicija i značenje reči Auksilijaran (latinski auxiliaris) pomoćni, pomažući; auksilijarne knjige pomoćne trgovačke knjige; auksilijarne trupe pomoćne trupe; auksilijarne mašine pomoćne mašine (na brodu).

Reč Auksilijaran sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. ауxилиарис) помоћни, помажући; ауксилијарне књиге помоћне трговачке књиге; ауксилијарне трупе помоћне трупе; ауксилијарне машине помоћне машине (на броду).


Aukcionis lege putem javne prodaje, javnim nadmetanjem. ...
Aukcionirati trg. držati licitaciju, javno prodavati, prodavati najpovoljnijem p...
Aukcionator nadmetač pri javnim kupovinama i prodajama...
Auktoritate kuratoris prav. po odobrenju staratelja ....
Auktor delikti prav. vinovnik krivičnog dela, prestupa....
Auksometar opt. sprava za određivanje sposobnosti dogleda za uveličavanje....
Sve reči na slovo a