Skip to main content

Auskultant značenje

šta znači Auskultant

Na latinici: Definicija i značenje reči Auskultant (latinski auscultans) slušalac; početnik, sudski pripravnik, pomoćni sudija bez prava glasa;isto znači i auskultator

Reč Auskultant sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. аусцултанс) слушалац; почетник, судски приправник, помоћни судија без права гласа; уп. аускултатор


Ausštafirati opremiti, udesiti, namestiti , iskititi....
Austrofobija mržnja na Austriju....
Austromarksizam skup teorijskih reformističkih shvatanja o društvenim i političkim pr...
Austromantija proricanje po du-vanju vetra....
Austrijacizam osobenost nemačkog jezika i govora kojim se govori u Austriji....
Australopitek fosilni čovekoliki majmun, živeo u pliocenu. ...
Sve reči na slovo a