Skip to main content

Austrijacizam značenje

šta znači Austrijacizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Austrijacizam (od latinske reči: Austria) osobenost nemačkog jezika i govora kojim se govori u Austriji.

Reč Austrijacizam sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. Аустриа) особеност немачког језика и говора којим се говори у Аустрији.


Ausštafirati opremiti, udesiti, namestiti , iskititi....
Austrofobija mržnja na Austriju....
Austromarksizam skup teorijskih reformističkih shvatanja o društvenim i političkim pr...
Austromantija proricanje po du-vanju vetra....
Austrijacizam osobenost nemačkog jezika i govora kojim se govori u Austriji....
Australopitek fosilni čovekoliki majmun, živeo u pliocenu. ...
Sve reči na slovo a