Skip to main content

Austrofobija značenje

šta znači Austrofobija

Na latinici: Definicija i značenje reči Austrofobija (od latinske reči: Austria, od grčke reči: phobos) mržnja na Austriju.

Reč Austrofobija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. Аустриа, грч. пхобос) мржња на Аустрију.


Ausštafirati opremiti, udesiti, namestiti , iskititi....
Austrofobija mržnja na Austriju....
Austromarksizam skup teorijskih reformističkih shvatanja o društvenim i političkim pr...
Austromantija proricanje po du-vanju vetra....
Austrijacizam osobenost nemačkog jezika i govora kojim se govori u Austriji....
Australopitek fosilni čovekoliki majmun, živeo u pliocenu. ...
Sve reči na slovo a