Skip to main content

Auskultirati značenje

šta znači Auskultirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Auskultirati (latinski auscultare) slušati, prisluškivati;medicina: ispitivati šum pluća slušanjem, pomoću stetoskopa.

Reč Auskultirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. аусцултаре) слушати, прислушкивати; мед. испитивати шум плућа слушањем, помоћу стетоскопа.


Ausštafirati opremiti, udesiti, namestiti , iskititi....
Austrofobija mržnja na Austriju....
Austromarksizam skup teorijskih reformističkih shvatanja o društvenim i političkim pr...
Austromantija proricanje po du-vanju vetra....
Austrijacizam osobenost nemačkog jezika i govora kojim se govori u Austriji....
Australopitek fosilni čovekoliki majmun, živeo u pliocenu. ...
Sve reči na slovo a