Skip to main content

Auslaut značenje

šta znači Auslaut

Na latinici: Definicija i značenje reči Auslaut (nem. Auslaut) lingvistika: završni glas, kraj reči.

Reč Auslaut sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нем. Ауслаут) лингв. завршни глас, крај речи.


Ausštafirati opremiti, udesiti, namestiti , iskititi....
Austrofobija mržnja na Austriju....
Austromarksizam skup teorijskih reformističkih shvatanja o društvenim i političkim pr...
Austromantija proricanje po du-vanju vetra....
Austrijacizam osobenost nemačkog jezika i govora kojim se govori u Austriji....
Australopitek fosilni čovekoliki majmun, živeo u pliocenu. ...
Sve reči na slovo a