Skip to main content

Auspeks značenje

šta znači Auspeks

Na latinici: Definicija i značenje reči Auspeks (latinski auspex) prorok po letu ptica kod starih Rimljana, augur;figurativno: zaštitnik, pokrovitelj.

Reč Auspeks sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. ауспеx) пророк по лету птица код старих Римљана, аугур; фиг. заштитник, покровитељ.


Ausštafirati opremiti, udesiti, namestiti , iskititi....
Austrofobija mržnja na Austriju....
Austromarksizam skup teorijskih reformističkih shvatanja o društvenim i političkim pr...
Austromantija proricanje po du-vanju vetra....
Austrijacizam osobenost nemačkog jezika i govora kojim se govori u Austriji....
Australopitek fosilni čovekoliki majmun, živeo u pliocenu. ...
Sve reči na slovo a