Skip to main content

Auspicij(um) značenje

šta znači Auspicij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Auspicij(um) (latinski auspicium, avispicium posmatranje ptica proročica) predskazi-vanje po letu i grajanju izvesnih ptica kod Rimljana, znamenje, znak; vrhovna uprava i zapovedništvo; moć, vlast; okrilje, zaštita; sreća, srećan početak; sub austt-cčjus (latinski sub auspiciis) pod okriljem, pod zaštitom, pod pokroviteljstvom.

Reč Auspicij(um) sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. ауспициум, ависпициум посматрање птица пророчица) предскази-вање по лету и грајању извесних птица код Римљана, знамење, знак; врховна управа и заповедништво; моћ, власт; окриље, заштита; срећа, срећан почетак; суб аустт-цчјус (лат. суб ауспициис) под окриљем, под заштитом, под покровитељством.


Ausštafirati opremiti, udesiti, namestiti , iskititi....
Austrofobija mržnja na Austriju....
Austromarksizam skup teorijskih reformističkih shvatanja o društvenim i političkim pr...
Austromantija proricanje po du-vanju vetra....
Austrijacizam osobenost nemačkog jezika i govora kojim se govori u Austriji....
Australopitek fosilni čovekoliki majmun, živeo u pliocenu. ...
Sve reči na slovo a