Skip to main content

Auspiciozan značenje

šta znači Auspiciozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Auspiciozan (od latinske reči: auspiciosus) koji nagoveštava i predskazuje sreću.

Reč Auspiciozan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. ауспициосус) који наговештава и предсказује срећу.


Ausštafirati opremiti, udesiti, namestiti , iskititi....
Austrofobija mržnja na Austriju....
Austromarksizam skup teorijskih reformističkih shvatanja o društvenim i političkim pr...
Austromantija proricanje po du-vanju vetra....
Austrijacizam osobenost nemačkog jezika i govora kojim se govori u Austriji....
Australopitek fosilni čovekoliki majmun, živeo u pliocenu. ...
Sve reči na slovo a