Skip to main content

Auspicirati značenje

šta znači Auspicirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Auspicirati (latinski auspicari) tumačiti budućnost po letu ptica, proricati.

Reč Auspicirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. ауспицари) тумачити будућност по лету птица, прорицати.


Ausštafirati opremiti, udesiti, namestiti , iskititi....
Austrofobija mržnja na Austriju....
Austromarksizam skup teorijskih reformističkih shvatanja o društvenim i političkim pr...
Austromantija proricanje po du-vanju vetra....
Austrijacizam osobenost nemačkog jezika i govora kojim se govori u Austriji....
Australopitek fosilni čovekoliki majmun, živeo u pliocenu. ...
Sve reči na slovo a