Skip to main content

Añustirati značenje

šta znači Añustirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Añustirati (latinski adjustare) doterati, doteri-vati, namestiti, udesiti; obično: añustirati se.

Reč Añustirati napisana unazad: itaritsuA i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. адјустаре) дотерати, дотери-вати, наместити, удесити; обично: аñустирати се.

Slično: 
Ausštafirati opremiti, udesiti, namestiti , iskititi....
Austrofobija mržnja na Austriju....
Austromarksizam skup teorijskih reformističkih shvatanja o društvenim i političkim pr...
Austromantija proricanje po du-vanju vetra....
Austrijacizam osobenost nemačkog jezika i govora kojim se govori u Austriji....
Australopitek fosilni čovekoliki majmun, živeo u pliocenu. ...
Sve reči na slovo a