Skip to main content

Banalan

Šta znači Banalan


Banalan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Banalan (od francuske reči: banale) običan, izveštao, otrcan, svakodnevni, opšti; banalna fraza otrcana, suviše ponavljana rečenica.

Reč Banalan napisana unazad: nalanab

Banalan se sastoji od 7 slova.

sta je Banalan

Slično:
Šta znači Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak i...
Šta znači Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Šta znači Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih n...
Šta znači Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici ...
Šta znači Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom ...
Šta znači Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, ...