Skip to main content

Banalan značenje

šta znači Banalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Banalan (fr. banale) običan, izveštao, otr-can, svakodnevni, opšti; banalna fraza otrcana, suviše ponavljana rečenica.

Reč Banalan sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. банале) обичан, извештао, отр-цан, свакодневни, општи; банална фраза отрцана, сувише понављана реченица.


Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak između 50,7...
Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih novčanih z...
Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da ...
Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obra...
Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, obavezuju...
Sve reči na slovo b