Skip to main content

Bankokratija značenje

šta znači Bankokratija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bankokratija (ital. banco, od grčke reči: krateo vladam, gospodarim) gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih novčanih zavoda i njegovih predstavnika.

Reč Bankokratija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (итал. банцо, грч. кратео владам, господарим) господареве банака државним пословима, владавина великих новчаних завода и његових представника.


Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak između 50,7...
Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih novčanih z...
Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da ...
Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obra...
Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, obavezuju...
Sve reči na slovo b