Skip to main content

Bankokrat značenje

šta znači Bankokrat

Na latinici: Definicija i značenje reči Bankokrat (ital., od grčke reči:) zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da imaju odlučujući uticaj u državi i da određuju njenu politiku; sprovodilac vladavine banaka i novčanih ustanova.

Reč Bankokrat sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал., грч.) заступник схватања да банке односно њихови представници треба да имају одлучујући утицај у држави и да одређују њену политику; спроводилац владавине банака и новчаних установа.


Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak između 50,7...
Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih novčanih z...
Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da ...
Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obra...
Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, obavezuju...
Sve reči na slovo b