Skip to main content

Banko-konto značenje

šta znači Banko-konto

Na latinici: Definicija i značenje reči Banko-konto (ital. banco-conto)trgovina: knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obračunavanje.

Reč Banko-konto sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (итал. банцо-цонто) трг. књига у коју трговац бележи своје послове са банком ради обрачунавање.


Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak između 50,7...
Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih novčanih z...
Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da ...
Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obra...
Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, obavezuju...
Sve reči na slovo b