Skip to main content

Bantam značenje

šta znači Bantam

Na latinici: Definicija i značenje reči Bantam (eng. bantam petlić)sport: bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak između 50,75 i 53,5 kg (nazvan po bantam-- kokoškama najsitnijoj vrsti kokošaka, možda poreklom sa Jave).

Reč Bantam sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (енг. бантам петлић) сп. бантам категорија боксер, рвач и дизач терета тежак између 50,75 и 53,5 кг (назван по бантам-- кокошкама најситнијој врсти кокошака, можда пореклом са Јаве).


Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak između 50,7...
Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih novčanih z...
Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da ...
Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obra...
Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, obavezuju...
Sve reči na slovo b