Skip to main content

Bansek značenje

šta znači Bansek

Na latinici: Definicija i značenje reči Bansek (nem. Band-sage)zanatstvo: mašinska testera tračara; bonsek.

Reč Bansek sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (нем. Банд-саге) зан. машинска тестера трачара; бонсек.


Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak između 50,7...
Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih novčanih z...
Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da ...
Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obra...
Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, obavezuju...
Sve reči na slovo b