Skip to main content

Banalizirati značenje

šta znači Banalizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Banalizirati (fr. banaliser) načiniti otrcanim, svakidašnjim.

Reč Banalizirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (фр. баналисер) начинити отрцаним, свакидашњим.


Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak između 50,7...
Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih novčanih z...
Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da ...
Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obra...
Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, obavezuju...
Sve reči na slovo b