Skip to main content

Banalnost

Šta znači Banalnost


Banalnost značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Banalnost (od francuske reči: banalite) otrcanost, svakidašnjost; banalitet.

Reč Banalnost napisana unazad: tsonlanab

Banalnost se sastoji od 9 slova.

sta je Banalnost

Slično:
Šta znači Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak i...
Šta znači Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Šta znači Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih n...
Šta znači Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici ...
Šta znači Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom ...
Šta znači Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, ...