Skip to main content

Banarij značenje

šta znači Banarij

Na latinici: Definicija i značenje reči Banarij (od latinske reči: bannarium) pravo prisiljavanja, prinudno pravo (različito od jus kogens).

Reč Banarij sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нлат. баннариум) право присиљавања, принудно право (различито од јус когенс).


Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak između 50,7...
Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih novčanih z...
Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da ...
Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obra...
Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, obavezuju...
Sve reči na slovo b