Skip to main content

Banauzija značenje

šta znači Banauzija

Na latinici: Definicija i značenje reči Banauzija (od grčke reči: banausia) bavljenje naukom ili umetnošću samo zanatski, bez ljubavi prema samoj stvari i bez nekog višeg cilja; filistarstvo

Reč Banauzija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. банаусиа) бављење науком или уметношћу само занатски, без љубави према самој ствари и без неког вишег циља; филистарство


Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak između 50,7...
Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih novčanih z...
Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da ...
Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obra...
Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, obavezuju...
Sve reči na slovo b