Skip to main content

Banauzijski značenje

šta znači Banauzijski

Na latinici: Definicija i značenje reči Banauzijski (od grčke reči: banausos) zanatski, filistarski, prosto, obično.

Reč Banauzijski sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. банаусос) занатски, филистарски, просто, обично.


Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak između 50,7...
Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih novčanih z...
Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da ...
Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obra...
Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, obavezuju...
Sve reči na slovo b