Skip to main content

Banda značenje

šta znači Banda

Na latinici: Definicija i značenje reči Banda (ital. banda) četa, odred; gomila, družina (lopovske); putujuće društvo svirača, glumaca; vojna muzika.

Reč Banda sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (итал. банда) чета, одред; гомила, дружина (лоповске); путујуће друштво свирача, глумаца; војна музика.


Bantam sp. bantam kategorija bokser, rvač i dizač tereta težak između 50,7...
Bansek zan. mašinska testera tračara; bonsek....
Bankokratija gospodareve banaka državnim poslovima, vladavina velikih novčanih z...
Bankokrat zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da ...
Banko-konto trg. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obra...
Banknota vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe, obavezuju...
Sve reči na slovo b